Tlačna stikala so sestavni del vsake proizvodnje

Tlačna stikala so sestavni del vsake proizvodnje

11/21/2020 Off By Uredništvo

Tlak je najpogosteje merjena fizikalna količina v industrijskih proizvodnih procesih, zato so tlačna stikala in drugi regulatorji tlaka danes sestavni del proizvodnega procesa. Brez njih si danes industrije ne moremo predstavljati, saj jih najdemo praktično na vsakem koraku.

Tlačna stikala pomembno vplivajo na brezhibno delovanje številih delovnih strojev, ki so potrebni za nemoten delovni proces. Njihova glavna naloga je regulacija tlaka in ustrezno vklapljanje oziroma izklapljanje glede na izmerjene vrednosti tlaka.

Tlačna stikala kontrolirajo vrednosti zračnega tlaka in plinov

Ustrezne vrednosti tlaka imajo pomemben vpliv na delovanje številnih strojev, zato to tlačna stikala izjemno uporaben element. Uporabljajo se za kontrolo zračnega tlak in plinov, kar pomeni, da se ob doseženem nastavljenem tlaku odpre ali zapre električni kontakt.

Za brezhibno delovanje tlačnih stikal pa ne smemo pozabiti na njihovo redno vzdrževanje in pregledovanje, saj morajo zaznati kakršnokoli spremembo v tlaku in temu primerno odreagirati. 

Varilna tehnika zajema širok spekter opreme za varjenje

Danes poznamo različne vrste varjenja. Temu primerno se je prilagodila tudi varilna tehnika, ki zajema širok spekter različne zaščitne opreme, varilnih aparatov in drugih pomembnih orodij, ki so potrebni za kakovostno in varno varjenje.

Varjenje je eden od najpogostejših postopkov spajanja različnih materialov, zato je tudi varilna tehnika v zadnjem obdobju izjemno napredovala. Uporabniku so tako danes na voljo najbolj kakovostna orodja in pripomočki, ki bistveno olajšajo celoten postopek.

Varilna tehnika za varno varjenje

Varilna tehnika na prvem mestu seveda poskrbi za varno varjenje. Gre za postopek, ki lahko resno ogrozi vaše zdravje, nesreča pa nikoli ne počiva. Temu primerno je potrebno še pred varjenjem poskrbeti za vse zaščitne ukrepe.

Poleg zaščitne obleke je potrebno poskrbeti za kakovosten in predvsem brezhiben varilni aparat. Pred začetkom je potrebno preveriti njegovo delovanje, tveganje za nesrečo pa bistveno zmanjšamo z rednim vzdrževanjem vseh elementov varilne tehnike.