Registracija blagovne znamke je stroškovno ugoden postopek

Registracija blagovne znamke je stroškovno ugoden postopek

07/23/2019 Off By Uredništvo

Prepoznavnost blagovne znamke je zagotovo glavni cilj in bistvo vsakega podjetja, ki na trgu prodaja svoje izdelke ali storitve. Na nek način si podjetje z njo kupuje zvestobo svojih kupcev, svoj ugled in položaj na trgu, ter seveda priložnost za napredek. Registracija blagovne znamke v bistvu pomeni zaščito svojega podjetja, s katero preprečimo, da bi konkurenca uporabljala naše ime, slogan ali logotip. Na ta način postanemo na trgu edinstveni in inovativni po čemer nas bodo tudi kupci prepoznali. 

 

Registracija blagovne znamke je tako neke vrste pravica industrijske lastnine, ki bi morala biti za vsako podjetje nujna. Sicer gre za stroškovno precej ugoden postopek, zato je vsekakor zelo dobrodošel za vsakega podjetnika. In še več. Blagovna znamka velja po registraciji 10 let, pri čemer ni potrebno registracije ohranjati ali podaljševati pri čemer prav tako nimamo nobenih dodatnih stroškov. Poskrbeti je potrebno samo za to, da njeno veljavnost podaljšujemo na vsakih 10 let.

 

Patentiranje izuma je za številna podjetja zelo pomembno

 

Danes je povsem normalno, da želi vsak od nas zaščititi svoje osebno premoženje in podobno velja tudi za večino podjetij, ki poleg predmetnega premoženja, razpolagajo tudi s tako imenovano intelektualno lastnino v katero sodijo znamke, poslovne skrivnosti, avtorske pravice, modeli in patenti. Za patent je značilno, da gre za izum, ki predstavlja neko novo tehnično rešitev, ki je inovativna in tudi uporabljena v industriji, za kar pa je potrebno ustrezno patentiranje izuma.

Za premoženje podjetja, predvsem za različne patente, je zelo pomembno, da jih podjetje ustrezno zaščiti pred njihovim kopiranjem. Patentiranje je tako na eni strani edini način za pridobitev pravice do prodaje izdelka, na drugi strani pa s podeljenimi patenti raste tudi vrednost podjetja. Strošek patentiranja je odvisen tudi od samega postopka, predvsem od tega v koliko državah bo veljala patentna zaščita in od obsega patenta. Upoštevati je treba, da je lahko postopek patentiranja tudi dolgotrajen.