Prodaja podjetja z dobičkom

Prodaja podjetja z dobičkom

01/23/2019 Off By Uredništvo

Če želimo iz podjetja iztržiti kar največ, je morda pravi korak prodaja, ki v nekaterih primerih zagotavlja znaten dobiček. Vse je seveda odvisno od okoliščin, a tovrstno trgovanje s podjetji je vsekakor ena možnost za zaslužek za tiste, ki so dovolj spretni pri upravljanju poslovanja gospodarskih družb, da lahko ustvarijo pozitivno rast vrednosti in ustvarijo dobiček skozi uspešno poslovanje podjetja. Najbolj zaželena je v takšnih primerih skokovita kratkoročna rast, ki je ni enostavno doseči, a obljublja velik dobiček.

Kazalo vsebine

Upravljanje finančnih tokov

Veliko lahko storimo že s tem, da prevzamemo nadzor nad financami podjetja in uvedemo določene dobre prakse, ki lahko obrnejo dobičkonosnost podjetja. Pri tem lahko pomaga finančno svetovanje, ki je za podjetja v prestrukturiranju še kako koristno, pa tudi v drugih fazah pride prav. Predvsem gre za to, da s pomočjo nekaterih učinkovitih ukrepov obrnemo trend poslovanja podjetja v svoj prid, torej poskusimo doseči hitro rast.

Pomagamo si lahko z različnimi finančnimi orodji. Ena možnost je recimo faktoring, ki izboljša likvidnost podjetja in zagotavlja stalno razpoložljiva finančna sredstva, ki jih lahko namenimo za razvoj vrednosti in dvig zneska, ki ga bo prinesla prodaja podjetja. Takšna in drugačna finančna orodja lahko ponudijo učinkovit temelj za poslovanje na dolgi rok, seveda pa je zelo dobrodošlo, da imajo tudi kratkoročne učinke, če je glavni cilj prodaja podjetja.

Finančno svetovanje je neprecenljivo še pri upravljanju strukture kapitala. Delež lastnega kapitala močno vpliva na vrednost podjetja, enako velja za celotno strukturo nasploh, torej za delež posojil, terjatev, dolgov … Optimizacija stanja na tem področju lahko zagotovi dobiček pri prodaji podjetja ali pa dober temelj za poslovanje na dolgi rok, finančno svetovanje pa pomaga pri iskanju najboljših možnih rešitev v vsakem primeru. Ne glede na to, kakšen cilj imamo, je možno na tem področju za podjetje veliko postoriti.