Kosilnice za profesionalno vrtnarsko in kmetijsko rabo

Kosilnice za profesionalno vrtnarsko in kmetijsko rabo

08/03/2019 Off By Uredništvo

Profesionalni vrtnarji se pri svojem delu zanašajo na pomoč manjše vrtnarske mehanizacije, ki v mnogo primerih izgleda povsem enako, kot kosilnice za domačo, hobi uporabo. Razlikujejo pa se v tem, da so narejene precej bolj robustno in imajo motorje, ki zdržijo večje število delovnih ur. Precej bolj pogosto so v uporabi tudi vrtni traktorji, ki omogočajo hitrejšo košnjo velikih površin, ali pa rider kosilnice, ki so v svojem bistvu vrtni traktorji s spredaj postavljeno kosilnico in tako ponujajo še nekoliko boljše manevrske sposobnosti. S takimi traktorji se lahko dnevno pokosi veliko večje površine trave.

Tudi bcs kosilnice so namenjene profesionalni uporabi, le da jih v večji meri uporabljajo kmetje za pripravo sena ali silažne trave. Poleg večje robustnosti so tudi rezervni deli bcs na voljo v vseh kmetijskih trgovinah s tovrstno mehanizacijo. Kosilnice bcs, ki uporabljajo tovrstni princip košnje, so logična izbira za kmete, saj vrtni traktorji pokošeno travo zmulčijo, taka trava pa je povsem neprimerna za sušenje in spravilo sena. 

Zlasti v goratih predelih zahodne in osrednje Slovenije so bcs kosilnice široko razširjene, ker omogočajo zelo enostavno košnjo na površinah z velikim nagibom. Rezervni deli bcs omogočajo njihovo popravilo zelo hitro, saj so take kosilnice narejene z mislijo na čim hitrejšo zamenjavo obrabljenih delov. Kmečka opravila, kot je košnja in spravilo sena, ne morejo čakati v nedogled, ker so močno odvisna od vremena. Glavni rezervni deli bcs, ki se tudi največ menjajo, so kosilni noži in ostali mehansko obremenjeni deli v kosilnem mehanizmu. 

Po drugi strani pa se princip kosilnic bcs uporablja tudi za priklope na traktor in tako za košnjo tam, kjer je dostop s traktorjem mogoč. Traktorji ponujajo veliko večje navore in moči motorja, zato je košnja z bilokakšno traktorsko kosilnico hitrejša in bolj primerna za površine, kjer ni tako velikih klancev.