Category: Dražbe

Dražba je proces, kjer lahko kupimo nepremičnine, premičnine in storitve, ki jih dobi tisti, ki zanj ponudi največjo ceno.

Izklicna cena je vrednost, ki predstavlja ceno, pri kateri se dražba začne in se pod to vrednostjo ne more prodati.
Tržna vrednost predstavlja ceno, ki je najverjetnejša cena za stvar, ki je na dražbi na prostem času.

Javnih dražb se lahko udeležimo vsi, ki smo pred udeležbo plačali varščino, ne morejo pa se je udeležiti ljudje, ki so dolžniki, sodniki, izvršitelji ipd.

04/15/2019 Off

Zanimiva javna dražba

By Uredništvo

Veliko je stvari, ki so nam zanimive, katere so pritegnile našo pozornost, katere lahko tudi pripomorejo naši koristi. Veliko takšnih…