Obšolsko izobraževanje otrok

Obšolsko izobraževanje otrok

06/28/2019 Off By miskonwap

Otroci so že zgodaj vključeni v formalne programe šolanja. Osnovna šola je obvezna, tako da otroci že pri šestih ali sedmih letih začnejo z organiziranim pridobivanjem znanja in utrjevanjem mnogih drugih spretnosti. Obstajajo pa tudi mnoge druge možnosti, ki jih je pametno izkoristiti, predvsem razne obšolske delavnice, ki dopolnjujejo šolsko delo in pri tem tudi močno pomagajo. Ena takšnih možnosti je Brainobrain, to je izobraževalni program, ki spodbuja razvoj raznih miselnih spretnosti pri otrocih različnih starosti.

Brainobrain vaje so zasnovane tako, da spodbujajo celosten razvoj otroških možganov. Veliko poudarka je seveda na miselnih spretnostih, predvsem na utrjevanju spomina in na usmerjanju koncentracije, se pa otroci skozi zabavne naloge srečajo tudi z mnogimi drugimi izzivi, ki služijo razvoju raznovrstnih miselnih spretnosti. Brainobrain vaje vodijo usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljajo kar najboljši učinek pri tej vrsti izobraževanja. Program poteka na različnih stopnjah, izvaja se preko daljšega časovnega obdobja v obliki tedenskih srečanj. Nekatere Brainobrain vaje se izvajajo tudi doma, večino izobraževanja pa predstavlja skupinsko delo na tedenskih srečanjih.

Tovrstno obšolsko izobraževanje otrok je lahko zelo koristno pri splošnem razvoju otroških možganov, pomaga pa tudi pri rednem šolskem delu. V prvih razredih osnovne šole se otroci srečajo z novimi izzivi, ki jih morda niso vajeni. Učenje zahteva veliko mero koncentracije in dober spomin, vseh potrebnih miselnih spretnosti pa doma morda niso pridobili. Ravno zato je obšolsko izobraževanje otrok v tem obdobju zelo priporočljivo, paziti pa je treba, da malčku ne naložimo preveč dela. Res je, da se delavnice običajno izvajajo v obliki sproščenih druženj, Brainobrain vaje pa so zanimive in zabavne. A vseeno je treba otroku pustiti tudi dovolj prostega časa, nenazadnje se tudi pri tem utrjujejo ključne miselne spretnosti. Z uravnoteženim pristopom in pravimi delavnicami bo razvoj otroških možganov kar najbolj uspešen, kar se bo pokazalo na različnih področjih, tudi v šoli.